Księga przychodów oraz rozchodów. Kiedy używać?

Księga przychodów i rozchodów. Kiedy stosować? Księga przychodów oraz rozchodów to sposób rozliczania się z urzędem skarbowym w zakresie podatków przez właściciela firmy. Czym jest księga przychodów i rozchodów? KPiR to jedno z narzędzi księgowych, dzięki któremu prowadzić da sięefektywnąbieżącą ewidencję księgową. Pozwala ona na księgowanie przychodów oraz wydatków ponoszonych przez firmę. Cieszy się ona… Czytaj dalej Księga przychodów oraz rozchodów. Kiedy używać?