CO TO JEST KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW??? – Sprawdź

CZYM JEST KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW??? – Zobacz

WYPEŁNIANIEREJESTRU PRZYCHODÓW ORAZ ROZCHODÓW:

Rejestr przychodów jak również rozchodów to nierzadkodużykłopot dla przedsiębiorców. Dlatego też, nasza oferta to również prowadzenie rejestru przychodów a także rozchodów.

POLECAMY PORTAL: https://znany-ksiegowy.pl/

Księga przychodów i rozchodów – kto jest do niej zobowiązany?

Księgi przychodu i rozchodu zobligowane są uzupełniać między innymi osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki cywilne, jawne oraz partnerskie będącewłasnością osób fizycznych – pod warunkiem, że ich przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro w przeliczeniu ze złotówek. To najłatwiejszyrodzaj ewidencji, który stosowany jest w uproszczonej księgowości. Księga przychodów i rozchodów umożliwia abyustalić zobowiązania podatkowe konkretnej firmy lub osoby. Decydując się na prowadzenie KPiR w naszym biurze rachunkowym powierzasz nam przygotowanie wszystkich ewidencji a także rozliczeń.


Księga przychodów oraz rozchodów:

Prowadzenie księgi przychodów oraz rozchodów stanowi zaledwieczęść naszej oferty, natomiastcałkowitywachlarz usług ASK-FINANCE zawiera:

-Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,

-Sporządzanie rocznych i wymaganych okresowo ewidencji, zestawień oraz deklaracji,

-Sporzadzanie rozliczeń w zakresie podatku od towarów oraz usług; przygotowywanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE,

-Przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego; przygotoywanie deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L,

-Określaniewielkości zaliczek na podatek dochodowy i podatek VAT takżewypełnienie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji/informacji podatkowych,

-Prowadzenie ewidencji środków trwałych a także wartości niematerialnych oraz prawnych,razem z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,

-Przygotowywanie sprawozdań dla celów statystycznych do GUS a także NBP,

-Sporządzanie deklaracji Intrastat,

-Przygotowywanieniezbędnych danych dla ubezpieczycieli oraz danych dla potrzeb dokumentacji cen transferowych,

-Reprezentowanie Klienta w sytuacji kontroli podatkowej,

-Doradztwo księgowe w dziedzinie obsługiwanej działalności gospodarczej.