Księga przychodów i rozchodów – podstawowe zasady. Zobacz

Prowadzenie KPIR – główne zasady. Przeczytaj

Księgę musimy prowadzić według wzoruprzedstawionego w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawiewypełniania KPiR .

Księgę da się prowadzić na dwa sposoby-fizycznieicyfrowo.

Elektronicznaforma jest stanowczo mniej czasochłonna i bardziej estetyczna,pomimo toniesie ze sobą kolejne wymagania, które określa par. 31 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPIR.


-Określenie na piśmie drobiazgowej instrukcji obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia księgi;

-Używanie programu komputerowego zapewniającegoszybki wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz umożliwiającego wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie z szablonem księgi;

-Zachowywanie zapisanych informacji na cyfrowych nośnikach danych, w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniemalbo zniekształceniem, naruszeniem ustalonych regół ich przetwarzania tudzież ich modyfikacją w sposób niepowołany.

Podatnik wypełniający KPiR w wersji cyfrowej, zgodnie z wyżej ujętymiwarunkami nie ma obowiązku jej drukowania.

Za prawidłowąuważa się księgę wypełnianą zgodnie z prawami rozporządzenia oraz objaśnieniami do wzoru księgi.

Księgę uważa się za rzetelną, jeślidokonywane w niej zapisy odzwierciedlają statusfaktyczny. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-nowy-sacz

Zapisy w księdze dokonywane są w języku polskim, w walucie PLN w sposób sumienny,klarownyoraz trwały, podparciem zapisów w księdze są dowody księgowe co wynika wprost z par. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestii prowadzenia KPIR.

Zgodnie z par. 12 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestiiprowadzenia KPIR dowód księgowy równieżpowinien być przygotowany w języku polskim , natomiast treść musi być pełna iklarowna, z dopuszczeniem powszechnie przyjętych skrótów. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-tarnow

Księga wraz z dowodami księgowymi musiznajdować się w miejscu wykonywanej działalności tudzież w siedzibiedziałalności, jeśli KPiR jest uzupełniana przez biuro rachunkowe to w miejscu prowadzenia lub przechowywania księgi przez to biuro.

Ponad to w przypadku biur rachunkowych pojawiają się pewne uproszczenia, o ile podatnik ma obowiązek dokonywać zapisów w podatkowej księdze przychodów oraz rozchodów: w czasie rzeczywistym (tj. każdego dnia), to w przypadku biur rachunkowych ma być to uporządkowane w czasie zapewniającym terminowe rozliczenia z budżetem (tzn. na zasadach określonych dla biur rachunkowych). Uproszczenie to mogą stosowaćrównież przedsiębiorstwa wielozakładowe.