Uproszczona księgowość – korzyści? – Zalety

Uproszczona księgowość – korzyści? – Wady

Korzystając z księgowości uproszczonej, spółka komandytowa może zrezygnować m.in. ze sporządzania informacji dodatkowej – wystarczy wtedy informacja uzupełniająca do bilansu. Zarówno bilans, jak i rachunek zysków i strat, ogranicza się w księgowości uproszczonej do tych pozycji – jest to duży skrut, co przekłada się także na niższe koszty obsługi księgowej. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl

Spółka komandytowa a podatek dochodowy – Dla kogo?

Biuro Księgowe przypomina również, że płatnikiem podatku dochodowego nie jest spółka komandytowa, a jej wspólnicy. Mimo to spółka komandytowa zmuszana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych.  Zarówno przychody, jak i koszty spółki komandytowej są rozdzielane pomiędzy wspólników w dokładnie takim samym stopniu, w jaki mają oni udział w zyskach i stratach firmy.


www.Znany-Ksiegowy.pl – dowiedz się więcej! 

Chcesz wiedzieć więcej o meandarach księgowości w spółkach komandytowych? Masz pytania lub wątpliwości? Zachęcamy do kontaktu z nami. Nasz fachowy zespół księgowy jest do Twojej dyspozycji.